نگهداری و شستن پلیور

لباسهای پاییز و زمستان با توجه به نوع جنس، بافت و ضخامت نیاز به مراقبتهای خاصی دارند، معمولا آقایان همه لباسها را به یک سبک نگه میدارند، حتی پلیورها را به چوب رختی همانند پیرهن مردانه آویزان میکنند که باعث مشود جای چوب رختی و برآمدگی در سر شانه ها بیفتد و تا لباس شسته نشود این رد از بین نمیرود و شستن زیاد این دست لباسها بسیار از عمر آن کم میکند.

لباسها را تا بزنید در کف کمد یا کشو روی هم بچینید و هرگز آنها را روی هم به طور فشرده قرار ندهید همیشه باید بین بافت لباسهای گرم هوا در جریان باشد. و یا لباسها را تا کرده و در داخل چوب رختی قرار دهید.

سعی کنید از چوب رختی چوبی استفاده کنید این نوع چوب رختی ها از ضخامت بیشتری برخوردارند و کوچکترین ردی روی لباس شما نمی اندازند.

لباسها را در کمد گرم و مرطوب نگه ندارید رطوبت قاتل این نوع لباسها هستند و پس از مدت کوتاهی باید لباس پوسیده بر تن کنید.

پلیورها را زیاد نشویید زیرا باعث فاصله بین بافتها میشوند و به قول معروف کش می آیند و بد قواره میشوند.

هنگام شستشو داخل تشت آب سرد مقداری مواد شوینده ( رنگ شو ها) مثل مشکین شو و رنگین شوها بریزید و لباستان را ۳۰ دقیقه در تشت رها کنید ، سپس خیلی آروم کف دستتان را روی لباس بکشید و اگر جایی از لباس تصادفا لکه شده روی آن قسمت را با دست بیشتر بکشید و در نهایت با آب سرد چند بار آب کشی کنید تا آب صاف شود ، سپس لباس را داخل سبد رها کنید تا آب آن برود و حس سبکی کند و آن را روی سطح رخت آویز کنار شوفاژ بخوابانید تا خشک شود به این ترتیب نیازی به اتو کشی هم نیست چون اتو کشیدن یا باعث کش آمدن یا برق افتادن روی لباس میشود. فقط در نظر بگیرید اگر لباستان را خیلی خیس پهن کنید باید زیر رخت آویز را با کیسه بپوشانید تا کف منزلتان تمیز بماند.